Congress Location

Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 27, Grand Hotel "Oka"

www.hoteloka.ru